Over


In Nederland worden niet alle Wob-verzoeken, besluiten en documenten als ze eenmaal vrij worden gegeven standaard gepubliceerd. In 2001 adviseerde de Commissie Wallage (Commissie Toekomst Overheidscommunicatie) om informatie die volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur beschikbaar zou moeten zijn op internet te zetten. Anno 2015 is dit helaas nog steeds niet structureel opgepakt. Om documenten beter vindbaar en doorzoekbaar te maken, hebben we alle online vindbare wob-verzoeken, -besluiten en bijlagen van verschillende overheden, bestuursorganen en toezichthouders* verzameld.

In deze database staan wob-verzoeken, besluiten en bijlagen van ministeries, een aantal provincies, gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie, Autoriteit Consument en Markt, Nederlandse Zorgautoriteit, Staatstoezicht op de Mijnen, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Commissariaat voor de Media, Autoriteit Financiƫle Markten, Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de Kanspelautoriteit en het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Deze documenten zijn door Open State Foundation verzameld, vindbaar en doorzoekbaar gemaakt.

Data


We maken gebruik van DocumentCloud. Om gebruik te maken van de API van DocumentCloud is er documentatie.

PROJECTID 19706-wob-besluiten

SEARCH /api/search.json?q=projectid:19706-wob-besluiten

GET DOCUMENTS /api/documents/[id].json

oEmbed /api/oembed.json?url


Contact