Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

33 WOB verzoeken

2019-004

Wob-besluit over de kosten van de gemeente wegens de financiering van de civiele (smaad)procedure | Gemeente Utrecht

09-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de kosten van de gemeente wegens de financiering van de civiele (smaad)procedure. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-184

Reactie op Wob-verzoek over Europese subsidies | Gemeente Utrecht

22-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Volt Nederland. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over Europese subsidies. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-174

Wob-besluit inzake de jaarlijkse verantwoording integriteitsbeleid & gedragscode | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op gedragscode voor goed ambtelijk handelen en de rapportages die aan de gemeenteraad zijn gedaan waarin jaarlijks verantwoording is afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid en over de naleving van de gedragscode. Dit besluit (2018-174) bevat ook de bijlage van het besluit 2018-158. Dit komt omdat de bijlage van dit besluit actuele informatie bevat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-179

Wob-besluit over de regels met betrekking tot het anonimiseren van stukken | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de regels met betrekking tot het anonimiseren van stukken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-162

Wob-besluit omtrent de afvloeiingsregelingen en de ongewenste gedragingen binnen de gemeente Utrecht | Gemeente Utrecht

26-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de afvloeiingsregelingen en ongewenste gedragingen binnen de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-153

Wob-besluit over Smart City Projecten gemeente Utrecht | Gemeente Utrecht

08-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over alle documentatie rondom Smart Cities van de periode vanaf 2008 tot en met 2018. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-149

Ingetrokken Wob-verzoek samenstelling van de Straatcommissie | Gemeente Utrecht

05-09-2018

RTV Utrecht heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2018-116

Wob-besluit duurzaamheid gemeentelijk wagenpark | Gemeente Utrecht

09-07-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van IQ Dosing. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op de duurzaamheid van het gemeentelijk wagenpark. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-099

Ingetrokken Wob-verzoek toewijzing huisvesting school | Gemeente Utrecht

18-06-2018

De Stichting Islamitisch Onderwijs heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken toen met de toewijzing van de leegstaande lokalen van de Klimroos alsnog werd voorzien in tijdelijke huisvesting. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.