Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

21 WOB verzoeken

2019-112

Openstaand Protocol aanpak document-e identietsfraude

29-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het protocol aanpak document en identiteitsfraude. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-093

Openstaand kandiatenlijsten gemeentraadsverkiezingen 2010, 2014 en 2018

11-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 mei 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de kandidaatslijsten van de gemeenteraadsverkiezingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de verstrekte documenten downloaden.

2019-090

Openstaand besluitvorming keuze AKD voor advies parkeerterrein Vleuterweide

10-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de keuze voor advocatenkantoor AKD om advies uit te brengen over de openbaarheid van parkeerterrein P1 in Vleuterweide. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2019-053

Openstaand erkenning huurdersorganisatie BoKS

25-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de representativiteit van huurdersorganisatie BoKS. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2019-054

Openstaand subsidieaanvragen stichting Huurders030 (vervolg)

25-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de subsidieaanvragen en beslissingen stichting Huurders030. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.