Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

9 WOB verzoeken

2019-108

Openstaand subsidieverstrekking

25-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus beslist op een Wob-verzoek van de ondernemingsraad van het UCK. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de toegekende subsidies aan het  UCK. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-073

Openstaand communicatie tussen gemeente en Into The Woods B.V. over houden van meerdere evenementen

13-03-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van stichting behoud Lepelenburg en omgeving. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over. communicatie tussen de gemeente en meerdere rechtspersonen of contactpersonen over evenementen in 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-001

Openstaand evemenementenkalender 2019

03-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van de stichting. behoud Lepelenburg en omgeving. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de activiteitenkalender 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2017-049

Openstaand aanmelding, afmelding, gemelde afwijkingen bouw en toezicht omgevingsvergunning

22-03-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 mei 2017 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Culturele Evenementen Sint Willibrordkerk.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het plan van Stichting Sint Jozef (priesterbroederschap Pius X) om de schulden van de hypotheek te saneren. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

  1. Wob-verzoek
  2. Wob-besluit
  3. Bijlagen

2017-004

Openstaand subsidies en rapport second opinion Social Impact Factory en gelieerde BV's

09-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juni 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het visverbod in de Haarrijnse plas. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

  1. Wob-verzoek
  2. Wob-besluit
  3. Bijlagen