Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

213 WOB verzoeken

2019-079

Wob-besluit over de bezwaarprocedure en de overname van een kinderdagverblijf Jolie B.V. | Gemeente Utrecht

21-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van Veltman Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de documenten die betrekking hebben op het verslag van de hoorzitting in verband met de behandeling van het bezwaarschrift tegen het opleggen van bestuurlijke boetes en alle documenten over overleggen tussen de gemeente en De Vrije Vogels tijdens de onderhandelingen over de voorgenomen verkoop van Jolie B.V. op 27 september 2018. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-021

Wob-besluit over twee verkeersveiligheids-audits van de Waterlinieweg | Gemeente Utrecht

30-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op  28 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de twee verkeersveiligheids-audits van de Waterlinieweg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-004

Wob-besluit over de kosten van de gemeente wegens de financiering van de civiele (smaad)procedure | Gemeente Utrecht

09-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de kosten van de gemeente wegens de financiering van de civiele (smaad)procedure. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-194

Wob-besluit over het bezwaarschrift met betrekking tot de weigering van de omgevingsvergunning voor de Bekkerstraat 141 | Gemeente Utrecht

12-11-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op de bezwaarschrift en eventueel bijbehorende stukken waarin de weigering van de omgevingsvergunning voor de Bekkerstraat 141 te Utrecht is opgenomen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-189

Wob-besluit Memo over de stand van zaken Utrechts Centrum voor de Kunsten Nu en in de toekomst | Gemeente Utrecht

05-11-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een Memo over de stand van zaken UCK waarnaar verwezen wordt in het conceptrapport het Utrechts Centrum voor de Kunsten Nu en in de toekomst. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-186

Wob-besluit over de aanvragen van de openbare laadpalen | Gemeente Utrecht

25-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aantal aanvragen van de openbare laadpalen binnen de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-185

Wob-besluit over parkeerdruktelling Vleuterweide | Gemeente Utrecht

24-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de parkeerdruktelling van Vleuterweide. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden

2018-183

Wob-besluit over de havenatlas en gesprekken met exploitanten van vaartuigen | Gemeente Utrecht

19-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van Lekkerbootjevaren. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op aanvullingen aan de havenatlas en gespreksverslagen met exploitanten van vaartuigen. In de onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden. 

2018-182

Wob-besluit over de bruikleenovereenkomst tussen gemeente Utrecht en de NS Stations aangaande het Kruisvaartterrein | Gemeente Utrecht

16-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de bruikleenovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en de NS Stations aangaande het Kruisvaartterrein. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-174

Wob-besluit inzake de jaarlijkse verantwoording integriteitsbeleid & gedragscode | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op gedragscode voor goed ambtelijk handelen en de rapportages die aan de gemeenteraad zijn gedaan waarin jaarlijks verantwoording is afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid en over de naleving van de gedragscode. Dit besluit (2018-174) bevat ook de bijlage van het besluit 2018-158. Dit komt omdat de bijlage van dit besluit actuele informatie bevat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.