Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

200 WOB verzoeken

2019-021

Wob-besluit over twee verkeersveiligheids-audits van de Waterlinieweg | Gemeente Utrecht

30-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op  28 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de twee verkeersveiligheids-audits van de Waterlinieweg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-004

Wob-besluit over de kosten van de gemeente wegens de financiering van de civiele (smaad)procedure | Gemeente Utrecht

09-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de kosten van de gemeente wegens de financiering van de civiele (smaad)procedure. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-189

Wob-besluit Memo over de stand van zaken Utrechts Centrum voor de Kunsten Nu en in de toekomst | Gemeente Utrecht

05-11-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een Memo over de stand van zaken UCK waarnaar verwezen wordt in het conceptrapport het Utrechts Centrum voor de Kunsten Nu en in de toekomst. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-186

Wob-besluit over de aanvragen van de openbare laadpalen | Gemeente Utrecht

25-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aantal aanvragen van de openbare laadpalen binnen de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-185

Wob-besluit over parkeerdruktelling Vleuterweide | Gemeente Utrecht

24-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de parkeerdruktelling van Vleuterweide. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden

2018-182

Wob-besluit over de bruikleenovereenkomst tussen gemeente Utrecht en de NS Stations aangaande het Kruisvaartterrein | Gemeente Utrecht

16-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de bruikleenovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en de NS Stations aangaande het Kruisvaartterrein. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-179

Wob-besluit over de regels met betrekking tot het anonimiseren van stukken | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de regels met betrekking tot het anonimiseren van stukken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-174

Wob-besluit inzake de jaarlijkse verantwoording integriteitsbeleid & gedragscode | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op gedragscode voor goed ambtelijk handelen en de rapportages die aan de gemeenteraad zijn gedaan waarin jaarlijks verantwoording is afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid en over de naleving van de gedragscode. Dit besluit (2018-174) bevat ook de bijlage van het besluit 2018-158. Dit komt omdat de bijlage van dit besluit actuele informatie bevat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-175

Wob-besluit over subsidieaanvragen van stichting Huurders030 | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over subsidieaanvragen van stichting Huurders030 en de hierop betrekking hebbende beslissingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-180

Wob-besluit over representativiteit van huurderorganisatie in de zin van Wet op het overleg huurders verhuurder | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over representativiteit van huurderorganisatie in de zin van Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.