Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

6 WOB verzoeken

2017-013

Openstaand Uitgaven gemeente Utrecht aan Necker van Naem

17-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van Amice advocaten.  In het Wob-verzoek wordt om een kopie gevraagd van de planschaderisicoanalyses van de bestemmingsplanprocedures van het noord- en zuidgebouw in het Stationsgebied. Deze documenten zijn bij het ontwerp-bestemmingsplan al ter inzage gelegd en kan een ieder opvragen bij het archief bestemmingsplannen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Reactiebrief

2017-010

Openstaand Wabo vergunning bouwproject Afflux

15-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 januari 2017 een Wob-verzoek ontvangen van Appjection B.V.. Uit nadere bestudering blijkt dat het gaat om een Wahv-verzoek (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) in plaats van een Wob-verzoek. Later bleek dat het gaat om een overtreding die door de politie is vastgesteld. Het Wahv-verzoek is doorgeleid aan de poltie. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en doorgeleidingsbrief downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Doorgeleidingsbrief Wahv

2017-006

Openstaand verkeersboete

11-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 januari 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over meldingen, klachten en problemen met het ophalen van afval. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit
 3. Bijlagen

2017-007

Openstaand Verkeersboete

11-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 januiari 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over de lengte van de wachtlijst en de positie van de afzender op deze lijst. Dergelijke parkeervragen kunnen worden gesteld via het parkeerloket. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Reactiebrief

2017-005

Openstaand meetgegevens afname hoeveelheid roet door milieuzone

08-01-2018

Recht met een + heeft een Wob-verzoek ingediend en na toezeding van de overeenkomst weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

 1. Wob-verzoek

2017-002

Openstaand gesloten wachtlijst ligplaatsboten

03-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2017 twee Wob-verzoeken ontvangen van een inwoner. In de Wob-verzoeken wordt om informatie gevraagd over het verwerken van gescheiden afval. De Wob-verzoeken zijn doorgeleid aan Afval Verwijdering Utrecht (AVU). In onderstaande links kunt u de Wob-verzoeken en doorgeleidingsbrief downloaden.

 1. Wob-verzoek 1
 2. Wob-verzoek 2
 3. Doorgeleidingsbrief