Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

13 WOB verzoeken

2017-033

Openstaand Selectie deelnemers Klankbordgroep Merwedekanaalzone

17-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 maart 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd om een vergunning die zou zijn aangevraagd voor het bouwen in een achtertuin, maar die niet te traceren was in het archief vergunningen. Uit de omschrijving blijkt dat verzoeker al bij diverse gemeentelijke loketten is geweest, maar nog geen informatie heeft ontvangen. Na contact met verzoeker is vastgesteld dat het niet gaat om een omgevingsvergunningaanvraag, maar een indicatie-aanvraag. De gevraagde informatie is alsnog door het archief vergunningen verstrekt. Uit het oogpunt van privacybescherming zijn de tot personen herleidbare tekstdelen verwijderd uit het verzoek. Gegevens over de zaak (het adres van het perceel) waar het bouwplan is, zijn wel leesbaar). In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Reactiebrief

2017-032

Openstaand Aanmelding Altrecht

15-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een student uit Almere.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over de hoeveelheid doelgroepverklaringen van uitkeringsgerechtigden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. bijlage bij wob-verzoek
 3. Reactiebrief

2017-030

Openstaand besluiten tot aangaan vasstellings-overeenkomst Vloet-gemeente Utrecht

14-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van inwoner van Hilversum.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over fotobewijs van een parkeerovertreding. De foto kan worden opgevraagd op grond van de Wahv. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Reactiebrief

2017-025

Openstaand Correspondentie tussen gemeente en provincie ivm aanleg Uithoflijn

08-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van inwoner van Vleuten.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over achterliggend beleid over het bouwen van een kelder onder tuin en het verzoek daarover in gesprek te gaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Reactiebrief

2017-021

Openstaand Plaatsing muur/hek achter school Homeruslaan

05-02-2018

Bewonersgroep Fris Alternatief heeft per e-mail een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het e-mail Wob-verzoek, bericht indienen digitaal wob-verzoek en intrekkingsbericht downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Mail indienen digitaal Wob-verzoek
 3. Intrekkingsbericht

2017-023

Openstaand Weigeren splitsingsvergunning Anthoniedijk

05-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2017 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de WOZ waarde van het eigen huis. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan de belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht. In onderstaande links kunt u de doorgeleidingsbrief inclusief het Wob-verzoek downloaden.

 1. Doorgeleidingsbrief

2017-022

Openstaand Kosten participatieweth tbv vluchtelingen

03-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over het produceren van paspoorten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Reactiebrief

2017-018

Openstaand Huur/verhuur pand Wittevrouwenkade 6

30-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 maart 2017 beslist op een Wob-verzoek van BSA.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het onderhoud aan het fietspad in verband met een ongeval in de fietstunnel van de Beneluxlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit
 3. Bijlage

2017-016

Openstaand Netwerkschade John Coltranestraat

22-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 maart 2016 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de opdrachten die de gemeente heeft gegeven aan Wouter de Heus, Marieke Dubbelman en Ingmar Heytze. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit met bijlagen

2017-015

Openstaand Beleid toekenning vergunning 4e huis

18-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van De Lier.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de demonstratie van PEGIDA op 5 februari 2017. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit
 3. Bijlagen