Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

6 WOB verzoeken

2017-045

Openstaand Netwerkschade Bogotadreef

14-03-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 april 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het toepassen van bronmaling in verband met de herstelwerkzaamheden van het project kluismuren. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit

2017-044

Openstaand vermogensonderzoek bijstandsgerechtigden

14-03-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 maart 2017 beslist op een Wob-verzoek van In Trust.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een netwerkschade (schade aan een leiding in het openbare netwerk) aan de Verlengde Utrechtseweg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit

2017-036

Openstaand Lijst herplante bomen n.a.v. kapvergunning

20-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 april 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over bodemverontreiniging in de middenberm van de Croeselaan op de plek van een ondergrondse vuilcontainer. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit
 3. Bijlage

2017-035

Openstaand aanbestedingsprocedure levering van schoeisel en levering en reiniging van kleding

20-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 april 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Tilburg.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de urgentieverklaring voor een tijdelijke woning in Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit

2017-031

Openstaand gemaakte kosten uitvaartondernemers

15-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner van Oranjewoud.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aanwenden van de inkomsten uit de rioolheffing voor de aanleg van riolen en rioolonderhoud. De informatie is al openbaar. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Reactiebrief

2017-024

Openstaand Opvragen metinggegevens bouwarchief

06-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 april 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over klachten en meldingen via misdaad anoniem over een woning in Overvecht die gesloten is wegens gebruik als een illegale seksinrichting en pension. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit
 3. Bijlagen