Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

9 WOB verzoeken

2017-050

Openstaand herinrichting Griftstraat e.o.

28-03-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 mei 2017 beslist op een Wob-verzoek van Moszkowicz Advocaten.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het in bruikleen geven of de verkoop van een aantal percelen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit
 3. Bijlagen

2017-043

Openstaand brief van 27 november 2009 aan Mitros

09-03-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 mei 2017 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg e.o..  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het evenementenbeleid. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit

2017-039

Openstaand VROM rapport vastgoed Utrecht, integriteitsonderzoek 1997 naar vermeende vastgoedaffaire 2 ambtenaren

05-03-2018

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over de toezegging van de gemeente om een hondenspeelweide aan te leggen nabij de Kruisvaart. De informatie is aan verzoeker toegestuurd en die heeft Wob-verzoek ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

 1. Wob-verzoek

2017-040

Openstaand documenten van de Utrecht-10 vergadering van 21februari 2018 over mobiliteit

03-03-2018

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over het gebruik van het boomstammenveld. Na contact met verzoeker is het Wob-verzoek ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

 1. Wob-verzoek

2017-038

Openstaand handhaving- en wob verzoek MCU

01-03-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 mei 2017 beslist op een Wob-verzoek van een onderzoeksjournalist.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het sluiten van panden, woningen of lokalen wegens het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs (artikel 13b Opiumwet, Wet Damocles). In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit
 3. Bijlagen deel 1
 4. Bijlagen deel 2
 5. Bijlagen deel 3

2017-037

Openstaand Informatie over plannen directiewoning Cereolpand en uitbreiding Dominicus school

27-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 mei 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Leusden.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het energie- en waterverbruik van gemeentelijke panden en energielabels per pand. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit
 3. Bijlagen

2017-027

Openstaand Uitbesteden werkzaamheden irt verdwijnen van werk personeel Stadsbedrijven

12-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 april 2017 beslist op een Wob-verzoek van de Telegraaf.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over giften aan (oud)collegeleden en de gemeentesecretaris. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit

2017-028

Openstaand lijst van gebruikers afkoopregeling conversieregeling erfpacht 2011

12-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 april 2017 beslist op een Wob-verzoek van de Telegraaf  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over geschenken aan ambtenaren en toestemmingsverklaringen voor bijvoorbeeld reizen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit

2017-003

Openstaand verhuur pand Wittevrouwensingel aan Arkin

08-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 april 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de plannen om een kerkgebouw met appartementencomplex ter bouwen aan de Eerste Westerparklaan in Leidsche Rijn. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit
 3. Bijlagen