Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

1 WOB verzoeken

2019-002

Openstaand achterliggende informatie behandeling handhavingsverzoek

07-01-2019

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend op 7 januari 2019 en later op 9 januari 2019 weer ingetrokken. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over achterliggende informatie van het verzoek om handhaving van de Bekkerstraat 141. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de intrekkingsbericht downloaden.