Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

9 WOB verzoeken

2019-079

Openstaand kinderdagverblijf Jolie B.V.

21-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van Veltman Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de documenten die betrekking hebben op het verslag van de hoorzitting in verband met de behandeling van het bezwaarschrift tegen het opleggen van bestuurlijke boetes en alle documenten over overleggen tussen de gemeente en De Vrije Vogels tijdens de onderhandelingen over de voorgenomen verkoop van Jolie B.V. op 27 september 2018. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-029

Openstaand asbestinventarisatie

04-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 februari 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de asbestinventarisatie uit een omgevingsvergunning. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2019-030

Openstaand jpb bijlagen sloopmelding en vergunningaanvragen

04-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 februari 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over digitale .jpg bestanden uit een omgevingsvergunningdossier. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2019-011

Openstaand regels kamerverhuur, brandveiligheid, controle en handhaving

19-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over, de kamerverhuurregels in Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2019-009

Openstaand foto's verkeersboete

17-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 januari 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd om foto`s uit het boetedossier. Het verzoek is afgedaan op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersovertredingen (Wahv) met toezending van de foto`s. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2019-005

Openstaand verkeersboete

10-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het opleggen van een verkeersboete .In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2019-026

Openstaand verkeersbesluit

10-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een verkeersbesluit. Dit verzoek is een vervolg op het dossier 2019-005. In onderstaande links kunt u de reactiebrief downloaden.

2019-003

Openstaand peiling draagvlak plaatsing fietstrommelMivervaplein/Homeruslaan

08-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 0 januari 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het draagvlak plaatsing fietstrommel Minervaplein/ Homeruslaan. onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2019-001

Openstaand evemenementenkalender 2019

03-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van de stichting. behoud Lepelenburg en omgeving. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de activiteitenkalender 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.