Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

10 WOB verzoeken

2019-074

Openstaand rapporten onderhoud wegen Da Costakade en Jacob Catsstraat

14-03-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een rechtspersoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over controlerapporten betreffende het onderhoud van de weg van deDe Costa kade en Jacob Catsstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-053

Openstaand erkenning huurdersorganisatie BoKS

25-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de representativiteit van huurdersorganisatie BoKS. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2019-060

Openstaand bezwaar- en beroepsschriften VTH besluiten

25-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal ingediende beroep- en bezwaarschriften die voortvloeien uit besluiten genomen door het organisatieonderdeel VTH. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-061

Openstaand erkenning huurdersorganisatie huurders030

25-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een Inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de representativiteit van huurdersorganisatie Huurder030. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2019-047

Openstaand handhaving studentenhuis Willem van Noortstraat

21-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de vergunning en handhaving met betrekking tot een studenten huis in de Willem van Noortstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-036

Openstaand vrachtwagens bouw Galaxy tower en CO2 uitstoot Noordelijke Randweg Utrecht

12-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming namens de Klimaatpartij en SSLU. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de uitstoot van Co2 in verband met de bouw van de Galaxy Tower. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2019-028

Openstaand koopovereenkomst

04-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de koopovereenkomst genoemd in het vaststellingsrapport van het wijzigingsplan Wilhelminapark. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-017

Openstaand aanpak woonoverlast

30-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming namens de Utrechtse stichting tegen geluidsoverlast. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aanpak van woonoverlast. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-015

Openstaand rampenbestrijdingsplan BASF

25-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een rechtspersoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het rampenbestrijdingsplan BASF .In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-016

Openstaand plaatsing ORAC's Biltstraat

21-01-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer in de Biltstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.